Zavřít

Podmínky využívání služeb webového portálu Alkobazar.cz

 • Alkobazar.cz je inzertní server provozovaný společností Rums.cz s.r.o. IČ:10860215, Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, dále jen Provozovatel.
 • Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.
 • Veškeré služby webového portálu Alkobazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základních služeb Alkobazar.cz – například zvýraznění inzerátů, přednostní výpis inzerátů umístěných na webovém portálu Alkobazar.cz
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Alkobazar.cz nebo dobrými mravy.
  Zejména pak editaci inzerátů, které jsou označeny jako prodané a přesunout je do příslušné kategorie.
 • Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám webového portálu Alkobazar.cz.

Na inzertním serveru Alkobazar.cz je zakázána inzerce:

 • Která nikterak nesouvisí s tématem webového portálu Alkobazar.cz
 • Která porušuje platné zákony České republiky.
 • Lahví, které neobsahují platné české kolky.
 • U které není uvedena alespoň minimální cena.
 • Která neobsahuje obrázky.
 • Lahví, jejichž uvedená cena je 1kč.

Upozornění

Předmětem zprostředkovávaného prodeje lihu (lihovin) může být pouze líh ve spotřebitelském balení označeném kontrolní páskou ke značení lihu, ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru neoznačeném kontrolní páskou ke značení lihu nebo ve spotřebitelském balení o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neoznačeném kontrolní páskou ke značení lihu vyrobeném nejpozději do 16. 12. 2013 a uvedeném do volného daňového oběhu do 2. 9. 2014.

Odpovědnost provozovatele

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost návštěvníků Alkobazar.cz ani za způsob jakým služby Alkobazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Alkobazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Alkobazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Alkobazar.cz vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete Alkobazar.cz, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, Alkobazar.cz vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 • Od 18.4.2014 vstoupily v platnost nové předpisy a každý, kdo chce prodávat alkohol s koncentrací alkoholu vyšší než 15 %, musí vlastnit koncesi. Jinak nelze alkoholické nápoje ani další lihoviny prodávat. Takže doporučujeme všem prodejcům, aby tuto koncesi měli a mohli tak prodávat alkohol zcela legálně.

Zpracování osobních údajů

 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro účely užívání služby Alkobazar.cz, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání webového portálu Alkobazar.cz (zejména registrační údaje, IP adresu a další).
 • Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.

Registrací na portálu Alkobazar.cz uživatel souhlasí s těmito podmínkami využívání služeb.

Upozornění

Na Alkobazaru tedy dbejte na zákonné podmínky prodeje alkoholu a dodržujte podmínky používání serveru Alkobazar.cz.

Aktualizace 24.8.2023

V případě dotazů či připomínek nás prosím kontaktujte.

Přihlášení k odebírání novinek emailem

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání vašeho požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Zaškrnutím souhlasíte s podmínkami zasíláním emailům a podmínkami používání serveru Alkobazar.