Zavřít

Prodej alkoholu

Podívejte se i na další články v našem magazínu o alkoholu

Dnešní článek bude tak trochu informační. Dozvíte se v něm, co je potřeba na prodej alkoholu, jaké zákonné povinnosti se musí dodržet a kdo může alkohol legálně prodávat.

Koncese na prodej alkoholu

Pokud se ve svém podnikání chcete zaměřit na prodej alkoholu či lihovin, budete potřebovat koncesi na prodej alkoholu. Tato podmínka je stanovena z důvodu, aby se touto činností nemohl zabývat úplně každý. Stát je tak schopen regulovat, kdo bude alkohol a lihoviny prodávat. 

Z definice živnostenského zákona víme, že živnostenské podnikání představuje specifickou oblast podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Provozovat živnost, lze pouze na základě živnostenského oprávnění.

Od 18.4.2014 vstoupily v platnost nové předpisy a každý, kdo chce prodávat alkohol s koncentrací alkoholu vyšší než 15 %, musí vlastnit koncesi na prodej alkoholu. Jinak nelze alkoholické nápoje ani další lihoviny prodávat. Jedná se o novelu živnostenského zákona, která se vztahuje na fyzické i právnické osoby.

Kdo potřebuje koncesi na prodej alkoholu a lihovin  

Koncese na prodej alkoholu a lihovin je určena pro všechny fyzické i právnické osoby, které se chtějí prodej alkoholu a lihovin věnovat. Jedná s tedy o velkoobchodníky i maloobchodníky. Koncese se vztahuje pouze na „tvrdý alkohol“. Pokud přijde řeč na víno nebo pivo, tak zde mít koncesi nemusíte, jelikož tyto nápoje neobsahuje více než 15 % alkoholu.  

Vydání koncese na prodej alkoholu a lihovin není vázáno žádnou odbornou způsobilostí ani praxí v oboru.

Příležitostný prodej alkoholu?

Nezapomeňte to ohlásit včas! A na pozoru se mějte také v případě, že lihoviny budete chtít nárazově nabídnout na různých akcích, farmářských nebo jiných trzích či festivalech. V takovém případě vám vzniká povinnost ohlásit prodej lihovin správci spotřební daně (celnímu úřadu) ještě před samotným prodejem. Jestli se chystáte na příležitostný prodej lihovin, pak si stáhněte formulář zde a pošlete ho celnímu úřadu nejpozději 5 dní před zahájením prodeje. V opačném případě vám totiž hrozí pokuta až do výše 800 000 Kč.

Samozřejmostí je, že všechny lihoviny musí mít řádné označení (kolek) a v žádném případě je nesmíte kupovat u jiného dodavatele, než který je v registru.  Koncesi ale potřebovat nebudete.

Zákaz prodeje alkoholu nezletilým

V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Alkohol je rovněž zakázáno prodávat (komukoli) na akcích určených pro osoby mladší 18 let. Sankce za porušení těchto povinností jsou upraveny zákonem o přestupcích a trestním zákonem.

Upozornění

Na Alkobazaru tedy dbejte na zákonné podmínky prodeje alkoholu a dodržujte podmínky používání serveru Alkobazar.cz.

Obchody s alkoholem

Pokud si nejste jisti s prodejem alkoholu, tak raději navštivte obchody s alkoholem.

Shrnutí

Prodej alkoholu v České republice je regulován zákonem č. 110/1997 Sb. o veřejném zdravotnictví. Podle tohoto zákona je nutné dodržovat následující předpisy:

  • Prodej alkoholu musí být prováděn výhradně osobám starším 18 let.
  • Prodejci alkoholu musí mít platné povolení od místního úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Prodejci alkoholu musí dodržovat striktní hygienické postupy pro zachování jeho kvality.
  • Prodejci alkoholu musí dodržovat zákonné limity pro prodej alkoholických nápojů.
  • Prodejci alkoholu musí dodržovat zákonné limity pro prodej alkoholu ve veřejných prodejnách.
  • Prodejci alkoholu musí zabezpečit, aby byl alkohol prodáván v dodržení pravidel pro bezpečnost a ochranu spotřebitele.
  • Prodejci alkoholu musí dodržovat zákonný limit pro reklamu na alkohol.
  • Prodejci alkoholu musí dodržovat zákonné limity pro prodej alkoholu osobám pod vlivem alkoholu.
  • Prodejci alkoholu musí dodržovat zákonné limity pro prodej alkoholu v době od 22 do 6 hodin.
  • Prodejci alkoholu jsou povinni zaznamenávat příjmy z prodeje alkoholu a předkládat je finančnímu úřadu.

Přihlášení k odebírání novinek emailem

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání vašeho požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Zaškrnutím souhlasíte s podmínkami zasíláním emailům a podmínkami používání serveru Alkobazar.